Övriga tjänster

Långtransporter & Utlandstransporter

Förutom de transporter som sker i samband med begravningar i Stockholmsområdet hjälper vi till med transporter till andra delar av Sverige.

När den avlidne finns på annan ort än där begravningen ska hållas så behövs längre transporter. Kontakta oss så hjälper vi er med dessa.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med transporter av kista utomlands.

Dödsboavveckling

Vi hjälper er att tömma och städa bostäder.

Lösöresvärdering

Vi förmedlar kontakt med besiktningsman/värderingsman förordnad av Sveriges Handelskamrar.

Gravvårdar

Det finns ett stort utbud av gravvårdar. Vi förmedlar kontakt för offert och information gällande gravvårdar med vår samarbetspartner GRF Gravvårdar

Min önskan

Många vill underlätta för sina anhöriga den dag man själv går bort genom att berätta hur man önskar sig sin begravning. Vi har underlättat detta genom att skapa Min Önskan. Här fyller du i det som är viktigt för dig och förvarar detta hemma t.ex. tillsammans med ditt testamente. Berätta gärna för dina närmaste att du har fyllt i denna med dina önskningar kring begravningen.

Natur - blått