Att tänka på

Om ni redan innan kontakten med begravningsbyrån känner att ni vill göra någonting, föreslår vi att ni exempelvis tänker på att:

 • I de fall när dödfallet inte skett hemma så se till att den avlidnes värdeföremål , smycken, handväska, plånbok etc., tas om hand.
 • Tala om vad som har hänt för såväl närstående som kamrater och arbetsgivare.
 • Se till att eventuell egendom i form av bil, båt etc. finns på lämplig plats.
 • Se till att värdehandlingar förvaras betryggande och säkert.
 • Försöka erinra er om den avlidne uttryckt några önskemål om hur begravningen ska ordnas. Kanske har han eller hon skrivit ned sina önskemål eller sagt någonting om dem.
 • Notera tankar och idéer beträffande begravningen, lämplig kyrka/kapell, önskningar om psalmer eller musikstycken, eventuell fond att donera pengar till och om ni vill ha begravningskaffe eller begravningsmåltid.
 • Skriva ned de frågor som ni vill ställa till begravningsarrangören.
 • Säg upp eventuella abonnemang och hyresavtal.
 • Töm kylskåp och släng sopor.
 • Vattna blommor.
 • Ta hand om husdjur.
 • Sänk värmen om bostaden står tom.
 • Töm brevlådan och ta hand om ankommande post.
 • Ordna med eventuell eftersändning av post.
 • Förebygg inbrott genom att ställa timer mm.
 • Hämta tillhörigheter på sjukhuset.
 • Meddela t.ex. hemtjänst, hemsjukvård och städbolag.
 • Återlämna handikapphjälpmedel och larm.
 • Lämna vapen till polisen.
 • Lämna överbliven medicin till apoteket.
 • Hämta inlämnad tvätt.
 • Makulera ID-kort, pass och körkort.
 • Samla in reservnycklar.
 • Flytta felparkerad bil