Juridiska tjänster

Vid ett dödsfall uppstår ofta ett behov av hjälp kring  juridiska och ekonomiska frågor.  Vi på Begravningsbyrån i Älvsjö erbjuder hjälp med:

  • Bouppteckning
  • Testamente
  • Arvskifte
  • Förvaltning av dödsbo
  • Äktenskapsförord och gåvobrev

Bouppteckning

En bouppteckning är en förteckning av den avlidnes tillgångar och skulder. En bouppteckning ska lämnas in till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet.

Kostnad för en bouppteckning: Från 8.995:- beroende på omfattning.

Testamente

Ett testamente ger uttryck för den avlidnes yttersta vilja, hur hans/hennes tillgångar ska fördelas och vilka förbehåll som ska gälla för arvet.

Vi hjälper till med att skriva testamente. Kontakta oss för att boka tid.

Arvskifte

När bouppteckningen i ett dödsbo har slutförts så ska ett arvskifte ske om det finns fler än en dödsbodelägare. Kontakta oss om ni önskar hjälp med arvskiftet.

Förvaltning

När någon avlider övergår den avlidnes tillgångar i ett dödsbo. Ett dödsbo är en juridisk person till dess att ett arvskifte sker och dödsboet avvecklas. Ibland är det så att det inte finns några dödsbodelägare som kan förvalta dödsboet och då kan en boutredningsman utses till att förvalta det. Vi åtar oss dessa förvaltningsuppdrag.