Gravsättning

  • Kistgravsättning: Kistan gravsätts i en grav på en kyrkogård eller begravningsplats.
  • Urngravsättning:  Urna gravsätts i en grav på en kyrkogård eller begravningsplats.
  • Minneslund: Askan sprids eller grävs ned i en minneslund på en kyrkogård eller begravningsplats. Anhöriga kan ej närvara vid gravsättning.
  • Askgravlund/askgravplats: Detta är ett mellanting mellan minneslund och urngrav. Askan gravsätts på en kyrkogård eller begravningsplats och anhöriga får vara närvarande. Dessa gravplatser är skötselfria.
  • I naturen: Askan gravsätts av anhöriga. För denna typ av gravsättning måste anhöriga först söka tillstånd hos Länsstyrelsen.