Begravningar i Stockholm

Planera begravning

När en anhörig har gått bort finns det ofta många frågor som ni vill ha svar på. Vi hjälper er med svar på många av dessa frågor när ni kontaktar oss.

Det som ni kan förbereda och fundera på innan ni pratar med eller besöker oss är var ni vill ha begravningen och var ni vill gravsätta. Fundera på om ni vill ha en kyrklig eller en borgerlig begravning.  Fundera även på om ni vill sätta ut en annons i tidningen och vad som ska stå i den. Tänk även igenom vilka som kan tänkas komma på begravningen så ni har en liten uppfattning om hur stor begravningen kan bli. Detta kan vara av vikt när man bestämmer i vilken kyrka eller kapell man vill vara.

Känn efter om ni vill ha en minnesstund efter begravningen.

Om ni redan innan vi träffas vet att ni vill att vi klär er anhörige i egna kläder så kan ni ta med dessa till mötet hos oss. Eller om ni vill lägga med någonting i kistan.

Detta är några av de saker som vi kommer att gå igenom under vårt möte men många funderingar kommer ofta upp under vårt samtal och dessa tar vi hand om vartefter de kommer.

Natur - kyrka

Begravningskostnader

Vi på Begravningsbyrån i Älvsjö har ett grundpris där våra fasta kostnader ingår. Grundpriset beror på vilken kista som ni väljer. Exempel vid val av kista med bårtäcke 10.400:-

I vårt grundpris ingår:

  • Samtal för begravningsplanering
  • Vald kista
  • Erforderliga kontakter med myndigheter
  • Bokning av ceremonilokal (kyrka eller annan lokal)
  • Begravningsbyråns arvode
  • Överenskommelse med präst eller annan officiant
  • Beställning av dödsfallsintyg, kremering- och gravsättningsintyg
  • Representant från begravningsbyrån vid begravningen
  • Sammanställning av blomsterhälsningar

Kostnader för transport inkl. kistläggning och svepdräkt, annons, blommor och förtäring ingår inte i grundpriset utan tillkommer.

I Sverige är det dödsboet, d.v.s. den avlidne, som står för kostnaden för en begravning.

Finns det tillräckliga medel i dödsboet så skall räkningar avseende hyra, telefon etc. betalas enligt gällande överenskommelse. Du ska dock inte betala några räkningar innan du vet att dödsboets medel räcker till begravningskostnaderna. Det beror på att begravningsräkningen är en prioriterad räkning.

Ibland är det så att det inte finns några medel i dödsboet att betala en begravning för och i de fallen kan kommunen gå in och hjälpa till med ekonomiskt bistånd till en begravning då alla stadigtvarigt boende i Sverige har rätt till en begravning. Kontakta oss om du är osäker på hur du ska gå till väga.

Begravningsprogram

Ibland väljer anhöriga att ha ett program på begravningsceremonin. Om ni önskar ett program kan dessa antingen göras av er i familjen eller så kan ni beställa dessa av oss.

Brännkyrka - vit kista

Kyrklig eller borgerlig begravning

En begravningsceremoni arrangeras enligt den avlidnes önskan och kan ske enligt Svenska kyrkans ordning, något annat trossamfunds ordning eller som en borgerlig begravning,

Väljer ni att ha en kyrklig begravning kan man välja att ha begravningsceremonin i en kyrka med en präst som förrättar begravningen.

Väljer ni att ha en borgerlig begravningsceremoni kan man välja att ha ceremonin i något av de kapell som tillhandahålls, i en hyrd lokal eller kanske i hemmet.  Dessa ceremonier kan utformas mycket fritt och kan göras mycket personliga.

Om ni väljer en borgerlig ceremoni så kan ni hålla i den själva eller välja att hyra in en borgerlig begravningsofficiant som förrättar begravningen.

Kyrkor & kapell

En begravningsceremoni kan hållas t.ex. i en kyrka eller i ett av kapellen på någon av våra begravningsplatser t.ex. Norra begravningsplatsen eller Skogskyrkogården, i ett församlingshem eller i en annan lokal.